Warning: file_get_contents(/www/wwwroot/nha421Maria.com/wp-content/themes/videov1/pathImage.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/nha421Maria.com/wp-content/themes/videov1/single.php on line 4

Vĩnh Sinh 2

Vĩnh Sinh 2
Nội dung phim:

Vĩnh Sinh 2 - 永生 第二季

Trong thế giới thần bí, tiên và yêu ma đối mặt nhau, tiên đạo chia làm mười phái Tiên đạo, ma đạo chia làm bảy nhánh ma đạo, từ xưa đến nay không ngừng tranh chấp. Từ xa xưa, đã có những con đường khác nhau dẫn đến sự bất tử, nhưng người phàm cũng có thể đi vào con đường bất tử thông qua tu luyện. Một người có thể sử dụng thần thông sau khi đột phá thể xác ở tầng thứ mười, và một người có thể tu luyện trường sinh bất tử sau khi đột phá thần thông tầng mười. Tuy nhiên, sau đó vẫn còn một cảnh giới cao hơn, con đường tu luyện còn dài và bất tận.

Tập phim:

Tập 12Tập 11Tập 10Tập 9Tập 8Tập 7Tập 6Tập 5Tập 4Tập 3Tập 2Tập 1
Vĩnh Sinh 2
Ads